A- A A+
Menu

Jesteśmy aktywną i skuteczną organizacją pracodawców zrzeszoną w PKPP Lewiatan, która będzie zabiegać o optymalne warunki dla rozwoju biznesu MŚP w Powiecie Jaworskim oraz kompetentnym i odpowiedzialnym partnerem w działaniach na rzecz aktywizacji rynku pracy i przeciwdziałaniu bezrobociu.

Co nas wyróżnia?

Dbałość o wymierny sukces ekonomiczny przedsiębiorców, czemu mają służyć działania na rzecz niższych i prostszych podatków, niższych kosztów pracy, ograniczenia biurokracji, tworzenia przyjaznego klimatu dla przedsiębiorczości, ale także głębokie przekonanie o znaczeniu i roli pracowników w kreowaniu powodzenia w biznesie.

Prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy poprzez współpracę z Powiatowym Urzędem Pracy, Powiatową Inspekcją Pracy, Komisją Dialogu Społecznego, Radą Zatrudnienia w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do wymagań przedsiębiorczości i rynku pracy. Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w kwestii aktywizacji i programów pomocowych.

Dbamy o dobry wizerunek pracodawców z Powiatu Jaworskiego. Obecnie Związek Pracodawców Ziemi Jaworskiej uczestniczy w projekcie PKPP Lewiatan "Poprawa wizerunku przedsiębiorców".

PKPP Lewiatan, którego członkiem jest kierowany przeze mnie Związek, stworzyła dwuletni projekt, współfinansowany ze środków UE, stawiający sobie za cel poprawę wizerunku przedsiębiorców oraz opracowanie zasad efektywniejszej współpracy przedsiębiorców z urzędnikami. Jak ważne jest to zagadnienie, dla nas wszystkich, osób prowadzących działalność gospodarczą, nie muszę przekonywać. Potrzebna jest szczera, otwarta a zarazem konstruktywna rozmowa w tej kwestii. Prace nad projektem rozpoczęły się w sierpniu 2011 roku. Pierwszym etapem były cykle spotkań konsultacyjnych, które to były okazją do postawienia diagnozy barier w pracy nad wizerunkiem biznesu, także w oczach administracji. Od stycznia do sierpnia 2012 r trwał konkurs „Biznes. Dobry wybór” podczas którego każdy mógł zgłosić swojego kandydata do Galerii Przedsiębiorców. Na województwo Dolnośląskie kapituła, w obradach której uczestniczyłam wybraliśmy pozytywnych bohaterów, którzy swoimi dokonaniami pokazują, że biznes to dobry wybór. Poszukiwaliśmy właścicieli i menadżerów firm, również tych niewielkich, którzy odnoszą sukcesy biznesowe, angażują się na rzecz środowiska lokalnego i partnersko traktują pracowników. W całej Polsce wyłoniono 120 przedsiębiorców, a pośród nich nasz jaworski przedsiębiorca, członek ZPZJ: Pan Stanisław Furtak.

Związek Pracodawców Ziemi Jaworskiej cyklicznie organizuje spotkania, podczas których staramy się przekazywać wiedzę pomocną przedsiębiorcom w sprawnym funkcjonowaniu firmy odnośnie szkoleń, zmianach w przepisach.